Maharashtra Board Text books

Maharashtra Board Class 11 Maths Part 1 Chapter 3 Trigonometry – II Ex 3.5 Solution

Question 1.
In Δ ABC, A + B + C = π, show that
cos2A + cos2B + cos2C = – 1 – 4 cosA cosB cosC
Solution:

L.H.S. = cos 2A + cos 2B + cos 2C
word image 17324 1

= 2.cos(A + B).cos (A – B) + 2cos2C – 1
In ΔABC, A + B + C = π
∴ A + B = π – C
∴ cos(A + B) = cos(π – C)
∴ cos(A + B) = – cosC ………….(i)

∴ L.H.S. = – 2.cos C.cos (A – B) + 2.cos2C – 1 …[From(i)]
= – 1 – 2.cosC.[cos(A – B) – cosC]
= – 1 – 2.cos C.[cos(A – B) + cos(A + B)]
… [From (i)]
= – 1 – 2.cos C.(2.cos A.cos B)
= – 1 – 4.cos A.cos B.cos C = R.H.S.

Question 2.
sin A + sin B + sin C = 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2
Solution:

word image 17324 2

Question 3.
word image 17324 3
word image 17324 4

Question 4.
word image 17324 5
Maharashtra Board 11th Maths Solutions Chapter 3 Trigonometry - II Ex 3.5 3
= 1 – cos(A + B). cos(A – B) – C
= (1 –  C ) – cos (A + B). cos (A – B)
= cos2 C – cos(A + B). cos(A – B)
∴ cos(A + B) = cos(it — C)
∴ cos(A + B) = — cos C …(i)
∴ L.H.S. = cos2C + cos C.cos(A – B)
… [From (i)]
= cos C[cos C + cos(A – B)]
= cos C[- cos(A + B) + cos(A – B)]
… [From (i)]
= cos C[cos (A-B) – cos(A + B)]
= cos C(2 sin A.sin B)
= 2 sin A.sin B. cos C
= R.H.S.
[Note: The question has been modified.]

Question 5.

Solution:
word image 17324 8
Maharashtra Board 11th Maths Solutions Chapter 3 Trigonometry - II Ex 3.5 5

Question 6.

Solution:

In Δ ABC,
A + B + C = π
∴ A + B = π – C
word image 17324 11

Question 7.

Solution:

In Δ ABC,
A + B + C = π
∴ A + B = π – C
word image 17324 13

Question 8.
tan 2A + tan 2B + tan 2C = tan 2A tan 2B + tan 2C
Solution:

In Δ ABC,
A + B + C = π
∴ 2A + 2B + 2C = 2π
∴ 2A + 2B = 2π – 2C
tan(2A + 2B) = tan(2n — 2C)
word image 17324 14
∴ tan2A+tan2B=—tan2C.(1-tan2A.tan2B)
∴ tan 2A + tan 2B = – tan2C+ tan2A.tan2B.tan2C
∴ tan 2A + tan 2B + tan 2C = tan2A.tan2B.tan2C

Question 9.
word image 17324 15
word image 17324 16
= 1 + cos (A + B).cos(A — B) – cos2 C
In ΔABC,
A + B + C = π
A + B = π — C
cos(A + B) = cos(π — C)
cos(A + B) = -cosC ………….. (i)
L.H.S. = 1 — cos C.cos(A — B) —  C
…[From(i)]
= 1 — cos C.[cos(A — B) + cos C]
= 1 — cos C.[cos(A — B) — cos(A + B)]
.. .[From (i)]
= 1 — cos C.(2.sin A.sin B)
= 1 — 2.sinA.sin B.cos C
= R.H.S.